Kies voor gemak: Het Tercera-Snelloket (Codeerservice)

Binnen 24 uur uw planbestanden digitaal!

Tercera biedt met Tercera Codeer al een makkelijke manier om zelf eenvoudige ruimtelijke plannen coderen tot valide plannen die gepubliceerd kunnen worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het is echter nog makkelijker met het Snelloket van Tercera. Binnen 24 uur codeert Tercera uw plan of besluit.

Welke plannen en besluiten vallen onder het Tercera-snelloket?

Met ons Snelloket kunt u de volgende plannen en besluiten coderen:

  • Voorbereidingsbesluit;
  • Omgevingsvergunning;
  • Exploitatieplan;
  • Gerechtelijke uitspraak;
  • Plancontouren (PRPCP2008)
  • Beheersverordening (alleen plancontour);
  • Structuurvisie (alleen plancontour);
  • Reactieve aanwijzing;
  • Proactieve aanwijzing.

Tercera-Snelloket (Codeerservice)

We leveren kwaliteit

Omdat Tercera mede-opsteller is van de ROstandaarden, is het coderen in goede handen. Het gml-bestand dat Tercera bij het coderen maakt, kan worden ingelezen in ieder RO-softwarepakket.

We leveren extra service

Wij plaatsen het gecodeerde plan of besluit op een afgeschermde webomgeving zodat u deze met de gratis webviewer kan controleren.

We leveren snel

Wij plaatsen het gecodeerde plan of besluit op een afgeschermde webomgeving zodat u deze met de gratis webviewer kan controleren.

De kosten bedragen 250 euro exclusief btw voor het coderen van een versie van een plan of een besluit.

Binnen 1 uur na het invullen van onderstaand contactformulier nemen we contact met u op.