Omgevingswet

Met Tercera-GO! kunt u o.a. uw Omgevingsplan en Omgevingsvisie maken, wijzigen, valideren en publiceren. Met de ingebouwde digikoppeling-adapter kunt u besluiten bekendmaken en beschikbaar stellen via het LVBB. Tercera-GO! werkt conform de meest recente versie van de STOP/TPOD-standaarden.

Overgangsrecht

Met Tercera-GO! voldoet u aan de digitaliseringsverplichting uit de Wet ruimtelijke ordening gedurende de periode tot de invoering van de Omgevingswet maar ook tijdens de complexe overgangsperiode daarna.

Archivering

Vanaf het moment dat de eerste digitale ruimtelijke plannen werken gepubliceerd, heeft Tercera die verzameld. Van iedere gemeente in Nederland hebben we alle versies van bestemmingsplannen, beheersverordeningen, structuurvisies etc. met bijhorende metadata conform de TOP-X standaard van het Nationaal Archief.

We rekenen niets extra’s voor upgrades

Al onze klanten hebben altijd de meest recente versie en hoeven hiervoor niets extra’s te betalen. Dit gold ook voor de overgang van de Rostandarden2008 naar de Rostandaarden2012.

Goede service staat bij ons bovenaan

Dit betekent een helpdesk die goed bereikbaar is en helpdeskmedewerkers die kennis van zaken hebben. Niet voor niets geven onze klanten onze service een zeer hoge score.

We zijn flexibel en transparant

Wij willen dat klanten bij ons blijven omdat ze tevreden zijn en niet omdat het contractueel moet. na het eerste jaar is het mogelijk voor al onze producten om maandelijks op te zeggen.

Tercera maakt sinds januari 2021 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl