Snelloket

Lees meer

Binnen 24 uur uw omgevingsvergunning, gerechtelijke uitspraak of voorbereidingsbesluit klaar voor publicatie op ruimtelijkeplannen? Dat kan voor 250 euro met het snelloket van Tercera.

cursussen

Lees meer

Onze cursussen worden gegeven door Lieuwe Koopmans. Als medeopsteller van de ROstandaarden heeft hij veel kennis in huis op het gebied van het maken van digitale plannen onder de Wro en de Crisis- en Herstelwet. Daarnaast is hij in het bezit van een 1e graads onderwijsbevoegdheid.

Omgevingsplanviewer (CHW)

Lees meer

Tercera heeft een unieke methode ontwikkeld waarmee Omgevingsplannen die in het kader van de Crisis- en Herstelwet worden opgesteld, zowel via de kaart als de tekst optimaal kunnen worden ontsloten. Wij begeleiden gemeenten bij het digitaliseren en kunnen ook een webbased viewer leveren waarmee u plan snel kan worden ontsloten op uw eigen website.

Nieuws

  • aanmelden gebruikersdag Tercera

    Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor onze 8e gebruikersdag op donderdag 28 september a.s. in de Molenaarskamer te Soest. De nadruk zal liggen op de Omgevingswet en de nieuwe standaarden. Deelname is gratis, wel is er een maximum van 70 deelnemers in verband met de grootte van de...
  • Computer-leesbare teksten en het DSO

    Het huidige Ruimtelijkeplannen is kaartgericht. Het is alleen mogelijk de gehele plantekst te openen of vanuit de kaart de bijbehorende tekst te openen. In het DSO will men, terecht, de plantekst een veel prominentere rol gaan geven zodat je bijvoorbeeld ook van tekst naar kaart kan gaan. Met andere...
  • Pilot Omgevingsverordening afgerond: standaarden nog onvoldoende uitgewerkt

    In het kader van de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt momenteel gewerkt aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/STOD-standaard). Deze standaard vormt de basis voor het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten. Via een aantal pilots wordt de standaard getest aan de...

Tercera BV is een adviesburo voor de overheid en is gespecialiseerd in digitalisering van ruimtelijke plannen. Sinds 2001 zijn wij betrokken bij digitalisering en Tercera is mede-opsteller van een vijftal praktijkrichtlijnen (PRPP2006, PRpSV2008, PRPV2008, PRPT2012 en de PRSV2012). Daarnaast hebben wij in opdracht van VROM onderzoek verricht naar de kwaliteit van de coderingen van digitale bestemmingsplannen. Daarnaast hebben we een ruime kennis in huis op het gebied van Geo-informatie in het RO-werkveld en beschikt over de nodige kennis op het gebied van ICT. Tercera levert webbased software op gebied van digitalisering van ruimtelijke plannen aan zo’n 50 overheden, waaronder alle provincies en is als eerste leverancier gecertificeerd door Geonovum.

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor