Snelloket

Lees meer

Binnen 24 uur uw omgevingsvergunning, gerechtelijke uitspraak of voorbereidingsbesluit klaar voor publicatie op ruimtelijkeplannen? Dat kan voor 250 euro met het snelloket van Tercera.

cursussen

Lees meer

Onze cursussen worden gegeven door Lieuwe Koopmans. Als medeopsteller van de ROstandaarden heeft hij veel kennis in huis op het gebied van het maken van digitale plannen onder de Wro en de Crisis- en Herstelwet. Daarnaast is hij in het bezit van een 1e graads onderwijsbevoegdheid.

Omgevingsplanviewer (CHW)

Lees meer

Tercera heeft een unieke methode ontwikkeld waarmee Omgevingsplannen die in het kader van de Crisis- en Herstelwet worden opgesteld, zowel via de kaart als de tekst optimaal kunnen worden ontsloten. Wij begeleiden gemeenten bij het digitaliseren en kunnen ook een webbased viewer leveren waarmee u plan snel kan worden ontsloten op uw eigen website.

Nieuws

 • Legessanctie en afschaffen actualisatieplicht

  Om te zorgen dat gemeenten bestemmingsplannen actueel houden, is in de huidige Wet ruimtelijke ordening de actualisatieplicht geïntroduceerd. Als een bestemmingsplan niet binnen 10 jaar wordt geactualiseerd, mogen gemeenten geen leges meer vorderen voor diensten die verband houden met dat bestemmingsplan, bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. In november vorig jaar heeft...
 • detailhandel Echt-Susteren

  Big data in de praktijk

  Vanaf het moment dat de eerste digitale ruimtelijke plannen werden gepubliceerd, heeft Tercera die verzameld. Deze Plannenbank is nu de meest complete verzameling van gepubliceerde ruimtelijke plannen in Nederland en wordt regelmatig gebruikt voor analyses. Zo heeft Tercera onlangs voor de gemeente Echt-Susteren ter voorbereiding van een omgevingsvisie een inventarisatie...
 • actualiseringsplicht

  Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  Het wetsvoorstel “Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen” is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste kamer. Hiermee komt de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen te vervallen en gaan ze mee in het overgangsrecht onder de Omgevingswet. Voorwaarde is wel dat deze plannen op ruimtelijkeplannen.nl...

Tercera BV is een adviesburo voor de overheid en is gespecialiseerd in digitalisering van ruimtelijke plannen. Sinds 2001 zijn wij betrokken bij digitalisering en Tercera is mede-opsteller van een vijftal praktijkrichtlijnen (PRPP2006, PRpSV2008, PRPV2008, PRPT2012 en de PRSV2012). Daarnaast hebben wij in opdracht van VROM onderzoek verricht naar de kwaliteit van de coderingen van digitale bestemmingsplannen. Daarnaast hebben we een ruime kennis in huis op het gebied van Geo-informatie in het RO-werkveld en beschikt over de nodige kennis op het gebied van ICT. Tercera levert webbased software op gebied van digitalisering van ruimtelijke plannen aan zo’n 50 overheden, waaronder alle provincies en is als eerste leverancier gecertificeerd door Geonovum.

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor