6e gebruikersdag geslaagd!

Tercera kijkt terug op een geslaagde gebruikersdag. Deze 6e gebruikersdag was drukker bezocht dan voorgaande jaren. In de ochtend vertelde prof dr. Frans Tonnaer over de Omgevingswet en ging Fenna Gutter van het Ministerie in op de projecten die onder de Crisis- en Herstelwet nu al voorsorteren op de omgevingswet. Armando Snijder sloot het ochtendprogramma af met een presentatie over de ervaringen van de gemeente Bussum met het opstellen van een Omgevingsplan.

’s Middags werd aandacht besteed aan Big data. Freek Wonnink liet zien hoe snel de ontwikkelingen momenteel gaan. Wat Tercera al met Big data doet, liet Lieuwe Koopmans zien. Robert Savelkoul van Inspecter Liet vervolgens voorbeelden van gebruik van Big data door het bedrijfsleven zien. Kees Kersten sloot de middag af met een presentatie over de geheel vernieuwde Tercera-aplicatie die in 2016 uitkomt. We willen alle deelnemers bedanken en hopen dat u er volgend jaar weer bij zult zijn.