7E GEBRUIKERSDAG GESLAAGD!

Tercera kijkt terug op een geslaagde gebruikersdag. Deze 7 gebruikersdag was met bijna 80 personen drukker bezocht dan voorgaande jaren. In de ochtend vertelde prof dr. Frans Tonnaer over de AMvB’s en ging Jan Cas Smit van de gemeente Meppel in op wat je nu al kan doen om je als gemeente voor te bereiden op de Omgevingswet.

’s Middags werd aandacht besteed aan de vernieuwde applicatie van Tercera. Kees Kersten liet zien hoe je binnen een minuut een omgevingsvergunning kan coderen en bekijken in de viewer via het vernieuwde Tercera-Codeer. Daarna ging Evert-Jan Lameris van de provincie Zuid-Holland in op hoe provincies en gemeenten kunnen samenwerken onder de nieuwe Omgevingswet.  Armando Snijders van Tonnaer liet vervolgens voorbeelden zien van verschillende omgevingsplannen die zijn opgesteld onder de Crisis- en Herstelwet. Lieuwe Koopmans sloot de middag af door de plannen van Tercera voor een nieuwe Omgevingswetapplicatie te bespreken. We willen alle deelnemers bedanken en hopen dat u er volgend jaar weer bij zult zijn.