Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningenn

Het wetsvoorstel “Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen” is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste kamer. Hiermee komt de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen te vervallen en gaan ze mee in het overgangsrecht onder de Omgevingswet.

Voorwaarde is wel dat deze plannen op ruimtelijkeplannen.nl staan. Tercera heeft intussen voor verschillende gemeenten al de oude plannen geplaatst.

We rekenen voor het plaatsen inclusief onbeperkte hosting (dus tot 2029 of langer bij eventueel verder uitstel van de invoering van de Omgevingswet) eenmalig 100 euro per plan. Bij 10 of meer plannen geldt een tarief van 90 euro. De gemeente hoeft alleen de plannen aan te leveren. Het manifest kan op de huidige locatie blijven staan, maar mag ook bij Tercera worden geplaatst.
Hiermee kan de gemeente voor een eenmalig bedrag deze plannen actueel houden voor een langere periode.
Ook kan Tercera oude plannen digitaliseren. Hiervoor geldt een tarief vanaf 100 euro per plan. Voor meer informatie neem contact met ons op:
http://www.tercera.nl/contact/