Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Afschaffing actualiseringsplicht: Minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen heeft op 27 januari aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel gestuurd waarin wordt voorgesteld de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn, af te schaffen. Het doel hiervan is gemeenten meer tijd te geven zich op de komst van de Omgevingswet voor te bereiden.

Het gaat hier om de plannen die beschikbaar zijn gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit zijn:

  • plannen die voldoen aan de Rostandaarden 2008 en 2012;
  • plannen die zijn vastgesteld volgens een oudere standaard (IMRO2006);
  • plannen die nog niet zijn opgesteld volgens digitale standaarden, maar waarvan wel een ingescande versie beschikbaar is gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl via een plancontour (PRPCP2008).

Het wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht biedt gemeenten de gelegenheid om plannen die voor de invoering van de digitaliseringsverplichting zijn vastgesteld en die nog niet op www.ruimtelijkeplannen.nl staan, alsnog als plancontour aan te bieden. Hierdoor hoeven deze plannen straks niet meer te worden geactualiseerd.

Afschaffing actualiseringsplich

Tercera biedt met Tercera-Codeer en met het Snelloket een laagdrempelige en voordelige manier om deze plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl te plaatsen. Ook kunnen wij eventueel de hosting verzorgen. . Het gml-bestand dat Tercera bij het coderen maakt, kan worden ingelezen in ieder RO-softwarepakket.

Tercera-Codeer
Met Tercera-Codeer kunt u via internet zelf snel een plan coderen conform de PRPCP2008 en vervolgens op www.ruimtelijkeplannen.nl plaatsen. De kosten bedragen 100 euro per keer. Voor meer informatie zie:http://www.tercera.nl/tercera-codeer-codeerzelf-nl/

Tercera-Snelloket

Ook kunt u het coderen uitbesteden aan Tercera. Omdat wij mede-opsteller zijn van de ROstandaarden, is het coderen in goede handen. De kosten bedragen 250 euro.

Voor meer informatie zie:
http://www.tercera.nl/kies-voor-gemak-de-tercera-codeerservice/

Wilt u meer weten over de afschaffing actualiseringsplicht?
Neem dan contact op met Tercera.

Comments are closed.