Alphen aan den Rijn gebruikt Tercera viewer voor omgevingsplan

Het gebied Rijnhaven Oost is via het ministerie van Infrastructuur en milieu aangewezen als pilotproject in het kader van de Crisis en herstelwet en daarom kan Alphen aan den Rijn vooruitlopen op de Omgevingswet en aan de slag gaan met een eerste omgevingsplan.
Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan een traditioneel bestemmingsplan en ziet erop om naast een ‘goede ruimtelijke ordening’ ook een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden.
Doel is Rijnhaven Oost te transformeren naar een woon-, werk- en recreatiegebied. Uitgangspunt daarbij is een flexibel planologisch regime. De gemeente heeft, mede vanwege de ambitieuze planning voor het omgevingsplan, aan Tonnaer gevraagd of zij met een kritische juridische blik naar het plan kunnen kijken en een juridische controle kunnen verrichten. Omdat in het kader van de Crisis- en Herstelwet van de Wro en dus ook van de Rostandaarden wordt afgeweken, is het plan niet goed te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Omdat de viewer van Tercera dit wel kan, heeft de gemeente deze viewer aangeschaft om het omgevingsplan te tonen.
Klik hier om het omgevingsplan te raadplegen.

Tercera Omgevingsplan Alphen aan den Rijn

Zie ook Omgevingsplannen.nl