BGT vanaf 1 juli verplicht

1 Juli 2017 gaat de gebruiksplicht in voor de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). U bent dan als overheid verplicht uw publiekrechtelijke taken uit te voeren met de BGT als daar topografische gegevens voor nodig zijn (op schaal 1:500 tot 1:5.000).
In het weekend van 20 en 21 mei heeft Tercera de Tercera-Viewer geupdate zodat u uw plannen kunt beoordelen op basis van de BGT. Hiermee voldoen de Tercera-klanten ruimschoots op tijd aan deze verplichting.
Ook is het sinds deze update mogelijk om in de Tercera-Viewer verder in te zoomen dan op ruimtelijkeplannen mogelijk is. Hierdoor kunt u o.a. nauwkeuriger meten.

Comments are closed.