Big data in de praktijk

Vanaf het moment dat de eerste digitale ruimtelijke plannen werden gepubliceerd, heeft Tercera die verzameld. Deze Plannenbank is nu de meest complete verzameling van gepubliceerde ruimtelijke plannen in Nederland en wordt regelmatig gebruikt voor analyses.

Zo heeft Tercera onlangs voor de gemeente Echt-Susteren ter voorbereiding van een omgevingsvisie een inventarisatie gemaakt van bestaande, planologische rechten met betrekking tot detailhandel. We hebben dit gedaan door informatie uit de plannenbank te combineren met o.a. informatie uit de BAG. De resultaten zijn zowel in excel als in een viewer opgenomen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op via:

http://www.tercera.nl/contact/