Boodschap aan 1e kamer: 1 juli is absoluut onmogelijk. Ik vind het zelfs onverantwoord en onuitvoerbaar!

Op 30 november j.l. heeft Lieuwe Koopmans namens Tercera en onze klanten een presentatie gegeven tijdens de deskundigenbijeenkomst georganiseerd door de commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van de 1e kamer. Hieronder een woordelijk verslag: