Coevorden kiest voor Tercera-GO! als Omgevingswetapplicatie

Over het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt vooral veel gepraat. De gemeente Coevorden heeft als eerste gemeente de knoop doorgehakt en een langjarig contract met Tercera afgesloten. Hiermee is de gemeente verzekerd van webbased software en begeleiding gedurende de komende implementatieperiode en de eerste jaren na de invoering van de Omgevingswet waarin nog een complex overgangsrecht van toepassing is. Omdat Tercera geen extra kosten rekent voor updates en upgrades is de gemeente hiermee verzekerd van steeds de meest recente versie en voorkomt hiermee onverwachte kosten in de komende jaren.

Tercera ondersteunt de gemeente Coevorden bij het:

  • blijven voldoen aan de digitaliseringsverplichting uit de Wet ruimtelijke ordening nu en tijdens de overgangsperiode;
  • optimaal kunnen benutten van de mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet;
  • digitaal werken onder de Omgevingswet (o.a. tekstverwerker voor Omgevingsplannen, digikoppeling met de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen, LVBB);
  • realiseren van een hoger ambitieniveau dan wat er met het DSO in de eerste jaren mogelijk is (o.a. ondersteunen Omgevingsvergunningen, verordeningen e.d.).

Tercera heeft behalve gemeenten ook alle 12 provincies en het Ministerie als klant. Omdat provincies geen overgangsrecht kennen zoals gemeenten, is Tercera begin vorig jaar al begonnen met de bouw van Tercera-GO!. Hierdoor zijn wij nu de eerste leverancier die daadwerkelijk Omgevingswetsoftware live kan laten zien. Ook zijn wij om deze reden betrokken bij veel praktijkproeven van het DSO. Meer weten? Neem contact met ons op via:

https://www.tercera.nl/contact/