Consolideren van plannen en verordeningen (Praktische tips Deel 4)

Je zou het niet zeggen maar ruimtelijkeplannen is bedoeld voor de burger. Met een klik op de kaart ziet hij of zij een moederplan, een partiële herziening, een wijzigingsplan, een omgevingsvergunning en ga nog maar even door. Schuytgraaf in Arnhem is hierbij een mooi voorbeeld hoe je een burger helemaal gek kan maken:

consolideren

Omdat het gek maken van burgers niet tot de kerntaak van de gemeente behoort, gaat de Omgevingswet het voor de burger gemakkelijker maken: we hebben straks nog maar 1 Omgevingsplan. Partiële herzieningen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen e.d. zijn straks verleden tijd.
Er is echter een probleem met de Omgevingswet: hij wordt steeds uitgesteld. Nu is het 1 januari 2021, maar zeker weten wordt dit nog later.
Waarom wachten met je burgers en collega’s helpen als de huidige Rostandaarden ook al een mogelijkheid bieden om alle plannen samen te voegen tot één plan, de zogenaamde ‘geconsolideerde versie’?
Omdat deze geconsolideerde versie geen juridische status heeft, kan deze de afzonderlijke plannen niet vervangen. Wel biedt deze versie veel meer duidelijkheid over wat het vigerende beleid is op een bepaalde locatie. Ook is het mogelijk om informatie uit verschillende verordeningen die straks opgaan in het Omgevingsplan, alvast mee te nemen in deze geconsolideerde versie. Eigenlijk is dit niets nieuws: ook nu wordt vaak informatie uit verordeningen opgenomen in bestemmingsplannen als gebiedsaanduiding (bijvoorbeeld ‘evenemententerrein’ uit de evenementenverordening).

Tercera kan uw organisatie op twee manieren helpen met het consolideren:
1. We kunnen geautomatiseerd een ruwe eerste geconsolideerde versie leveren die u zelf verder kunt verfijnen. Tercera ondersteunt u hierbij.
2. We leveren een volledige geconsolideerde versie op.
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via: http://www.tercera.nl/contact/