Cursussen

Onze cursussen worden gegeven door Lieuwe Koopmans. Als medeopsteller van de ROstandaarden heeft hij veel kennis in huis op het gebied van het maken van digitale plannen onder de Wro en de Crisis- en Herstelwet. Daarnaast is hij in het bezit van een 1e graads onderwijsbevoegdheid.

Onze cursussen kunnen zowel bij Tercera als bij u op kantoor worden gegeven. Momenteel bieden wij de volgende cursussen aan:

Objectgericht schrijven (2 uur)
Omdat het lezen van een beeldscherm lastiger is dan van papier, worden digitale plannen op een andere manier gelezen dan papieren plannen. Bovendien zijn bezoekers van een website vaak gehaast en geneigd om snel door te klikken. Dit alles vraagt om een andere manier van schrijven. In deze cursus worden  aan de hand van voorbeelden concrete tips gegeven die u helpen een digitaal beter leesbaar plan op te stellen.

Digitaliseren van een omgevingsplan (2 uur)
In het kader van de Crisis- en Herstelwet (Chw) is het voor gemeenten mogelijk om een Omgevingsplan te maken  waarmee kan worden afgeweken  van een aantal onderdelen van de geldende wet en regelgeving, waaronder de digitale aspecten. Voorwaarde is wel dat het Omgevingsplan elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar wordt gesteld en blijft op een door de raad te bepalen internetadres. De Ruimtelijkeplannen.nl bevat een verwijzing naar dit internetadres. Dit is bepaald met artikel 7c, lid 9 van Besluit uitvoering Chw.
In deze cursus wordt ingegaan welke mogelijkheden er binnen de huidige RO-standaarden