Gouda stapt over naar Tercera-GO!

De gemeente Gouda heeft Tercera-GO! aangeschaft om te voldoen aan:
– de digitaliseringsverplichting uit de Wro nu en tijdens de transitieperiode
– de eisen die vanuit het DSO worden gesteld in het kader van de Omgevingswet.
Daarnaast kan Gouda in een eigen viewer ook afwijkvergunningen en programma’s digitaal ontsluiten. Iets wat in het DSO niet kan.

De gemeente Gouda kan zich nu gaan focussen op de verdere implementatie en voorbereidingen op de naderende Omgevingswet.

Weten waarom steeds meer gemeenten nu al overstappen op Tercera-GO!, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende live demo

Contact