DSO planmaaksoftware zonder aanbesteding, kan dat?

Deze week heeft de gemeente Heeze-Leende een meerjarig contract afgesloten met Tercera voor de levering van Tercera-GO. De gemeente is hiermee verzekerd van tijdige levering van webbased planmaaksoftware t.b.v. de Omgevingswet. Ook een digikoppelingsadapter voor het kunnen aansluiten op de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) is hierbij inbegrepen.

De laatste weken gingen al meer dan 10 gemeenten de gemeente Heeze-Leende voor. Het is dus voor de meeste kleinere en middelgrote gemeenten mogelijk om planmaaksoftware inclusief digikoppeling enkelvoudig onderhands aan te besteden.
Meer weten of een live demo? Neem contact op met ons via:
https://www.tercera.nl/contact/