Toepasbare regels, juridische regels, vragenbomen, doelenbomen.. help!

Met de komst van de Omgevingswet en het DSO krijgen we ineens te maken met allemaal nieuwe begrippen. Hoe zit dit nu eigenlijk? Vragenbomen zijn vragen en vervolgvragen die de gebruiker helpen de juridische regel beter te begrijpen (wilt u een boom kappen of snoeien? Indien kappen dan als vervolgvraag: is de diameter van de boom groter dan 40 cm? etc). Deze vragenbomen worden gegenereerd uit toepasbareregels. Dit zijn regels die worden opgesteld op basis van de juridische regels en via een landelijke standaard (STTR) worden uitgewisseld met het DSO. Maar zoals met bijna alles, begint het met het opstellen van doelen (en subdoelen). Deze doelen en subdoelen zijn te ordenen in een doelenboom. Kortom: een doelenboom leidt tot juridische regels die vervolgens via toepasbare regels weer leiden tot vragenbomen in het DSO. Klinkt ingewikkeld, daarom hebben wij (samen met berkeleybridge) dit gebruiksvriendelijk ingebouwd in de software.

Meer weten? We komen graag een keer langs voor meer uitleg en een live demo (info@tercera.nl, 06-44542576).