Een koninklijk jaarwisseling

Tercera heeft een convenant gesloten met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) over het volgen van (uitwisselings-)standaarden bij de ontwikkeling van producten en diensten. Voor wie Tercera al kent is dat natuurlijk niets nieuws. Voor ons zijn standaarden immers een uitgangspunt.

Een uitvloeisel van het convenant is dat Tercera voortaan wordt opgenomen in de softwarecatalogus van KING. Voor gemeenten, maar ook steeds meer andere overheden, speelt deze catalogus een belangrijke rol bij leveranciersselecties.

Tercera is als regel op alle werkdagen bereikbaar en regelmatig daarbuiten ook nog. Twee dagen zijn daarop binnenkort een uitzondering. Op 31 december en op 2 januari is Tercera gesloten en is de servicedesk niet bereikbaar.

IMG_0853

Tercera wenst u een voorspoedig 2015!