Eerste ontwerp-besluit gepubliceerd op het DSO

De Provincie Zeeland heeft als eerste bronhouder een ontwerp-besluit als test gepubliceerd via de LVBB naar het DSO en het provinciaal blad. Dit is een belangrijke mijlpaal omdat provincies straks als eerste bronhouder ontwerpbesluiten moeten gaan publiceren op productie. Deze ontwerp-omgevingsverordening is opgesteld, geannoteerd en gepubliceerd via Tercera-GO!