Elburg krijgt geen taart (maar wel gratis upgrades)

De gemeente Elburg heeft een meerjarig contract afgesloten met Tercera voor de levering van Tercera-GO! en is hiermee de eerste Gelderse gemeente die kan aansluiten op de LVBB en het digitale stelsel omgevingswet.

Elburg, kan net als de andere gemeenten die Elburg al voor gingen, met Tercera-GO!:

  • blijven voldoen aan de digitaliseringsverplichting uit de Wet ruimtelijke ordening nu en tijdens de overgangsperiode;
  • optimaal kunnen benutten van de mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet;
  • digitaal werken onder de Omgevingswet (o.a. digikoppeling met de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen, LVBB);
  • realiseren van een hoger ambitieniveau dan wat er met het DSO in de eerste jaren mogelijk is (o.a. ondersteunen Omgevingsvergunningen, verordeningen e.d.).

Hoe zit het met die taart? Je kan als gemeente niet alles hebben. Gratis updates en upgrades, gratis onbeperkte hosting van plannen en een uitstekende service leek ons wel genoeg. Taart eten doen wij bij Tercera in onze vrije tijd.

Wilt u wel taart en liever geen:

  • zekerheid dat u genoeg tijd overhoudt voor de implementatie van de software;
  • gratis updates en upgrades;
  • gratis onbeperkte hosting van plannen;
  • en een uitstekende service.

neem dan geen contact met ons op. Geen contact opnemen kan heel makkelijk door ons niet te mailen (info@tercera.nl) of te bellen (0566-712010)