Gebruikersdag 27 september 2018 – molenaarskamer te Soest

27e september is het weer zover: De 9e Tercera gebruikersdag! Deze zal in de Molenaarskamer te Soest worden gehouden. Dit ligt op loopafstand van station Soest en is ook met de auto goed te bereiken. Het programma start om 10 uur en eindigt om 16 uur. Deelname is gratis voor medewerkers bij overheden en voor relaties van Tercera.

De gebruikersdag zal ook dit jaar in het teken staan van de naderende Omgevingswet en dan met name het Omgevingsplan, de Omgevingsverordening en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Jan Struiksma, Hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Vrije Universiteit, zal ingaan op het Omgevingsplan en Han Wammes van de VNG zal toelichten hoe je je als gemeente nu al kan voorbereiden op de nieuwe wet. Ook zal er aandacht zijn voor de provinciale Omgevingsverordening en zullen we een toelichting geven op de concept-standaarden en onze nieuwe software voor de Omgevingswet.
Het voorlopige programma.

Programma 9e Tercera gebruikersdag
donderdag 27 september, Molenaarskamer Soest

Ontvangst
Opening: Lieuwe Koopmans – Tercera
09.30 – 10.00
10.00 – 10.10
Omgevingsplan
Jan Struiksma (Hoogleraar Staats- en bestuursrecht VU)
10.10 – 11.10
Koffie- en theepauze 11.10 – 11.30
Omgevingswet – Common ground
Han Wammes (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
11.30 – 12.15
Lunch 12.15 – 13.30
Digitalisering: vroeger, nu en straks
Lieuwe Koopmans (Tercera)
13.30 – 14.00
Omgevingsverordening
Carolien Idema (provincie Utrecht)
14.00 – 14.30
Koffie- en theepauze 14.30 – 14.45
Ervaringen gemeente Den Haag
Dennis van der Laan
14.45 – 15.15
Tercera: verbeteringen 2018 en de ontwikkeling van Tercera-GO!
Kees Kersten (Tercera)
15.15 – 15.45
Afsluiting/borrel 15.45 – 16.30