Gemeente Gouda kiest voor geïntegreerde oplossing planmaaksoftware en toepasbare regels

Nadat de gemeente al eerder koos voor Tercera-GO voor de planmaaksoftware, heeft de gemeente nu ook gekozen voor BerkeleyBridge Modeler voor het maken van toepasbare regels. Omdat de Modeler een geïntegreerd geheel vormt met de maaksoftware van Tercera-GO, kunnen annotaties en werkingsgebieden die in het Omgevingsplan zijn aangebracht, direct worden gebruikt voor het deels automatisch genereren van vragenbomen.

Tercera en BerkeleyBridge werken dit momenteel verder uit in een pilot met de gemeente Edam-Volendam. A.s. dinsdag demonstreert de gemeente Edam-Volendam deze pilot op de kwartaaldemo van het DSO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van de Plassche (06-0653966454) of Lieuwe Koopmans (06-44542576).