Heeft u al nagedacht over het beheer van toepasbare regels?

Het annoteren (‘slim’ maken) van juridische regels en het gebruik van vragenbomen (via toepasbare regels) zijn bedoeld om de juridische regels beter te ontsluiten en begrijpelijk te maken voor de burger. Hoewel beide onderwerpen veel aandacht krijgen binnen het DSO-project is zowel het annoteren als het opstellen van toepasbare regels voor gemeenten niet verplicht.

Wel is het wenselijk dat gemeenten juridische teksten gaan annoteren en voor de meest voorkomende activiteiten toepasbare regels gaan opstellen want anders gaat het Digitale Stelsel Omgevingswet niet goed werken.

Omdat beide onderwerpen nieuw zijn voor gemeenten, is de kans groot dat de gemeenten deze werkzaamheden gaan uitbesteden. Het gevaar hierbij is dat als later de juridische regel wordt aangepast, niemand meer weet dat er ook nog een toepasbare regel bij hoort. Als de toepasbare regel niet wordt aangepast, dan leidt dit tot een verkeerd beeld voor de burger.

De gemeente Edam-Volendam voert momenteel een pilot uit om het Omgevingsplan Edam-Zuid te annoteren en voor een paar activiteiten te voorzien van toepasbare regels. Ze maken hierbij gebruik van Tercera-GO voor het opstellen en annoteren van juridische regels en het koppelen aan werkingsgebieden. Ook is er een koppeling met BerkeleyBridge Modeler voor het opstellen van toepasbare regels.
Tercera-GO en BerkeleyBridge Modeler zijn met elkaar geïntegreerd zodat het beheer goed wordt gewaarborgd. Als een juridische regel wijzigt, krijgt de gebruiker een melding dat ook de bijbehorende toepasbare regel moet worden gecontroleerd en eventueel aangepast.

Op de kwartaaldemo van het DSO op 10 september presenteert de gemeente de eerste tussentijdse resultaten. Kunt u daar niet bij zijn of wilt u een uitgebreidere presentatie? Neem dan contact met ons op. We komen graag vrijblijvend langs voor een live demo.

https://www.tercera.nl/contact/