Het geheim achter de primeur van Groningen

Afgelopen maand had de provincie Groningen de primeur de eerste te zijn met een omgevingsvisie en een provinciale verordening die geheel objectgericht vervaardigd zijn.

Sinds de invoering van digitale ruimtelijke plannen is het al heel gewoon om het kaartbeeld objectgericht op te bouwen. Voor de bijbehorende teksten is dat nog niet vanzelfsprekend. In de RO Standaarden is nog geen definitieve keuze gemaakt. Ze bieden nog de keuze om planteksten óf op de traditionele manier in HTML of óm objectgericht te maken. Zeker is dat de objectgerichte teksten de toekomst hebben.

Bij het opstellen van de omgevingsvisie en een provinciale verordening heeft de provincie Groningen gebruik gemaakt van Tercera Tekst. Net als alle andere toepassingen van Tercera is Tercera Tekst een webapplicatie en biedt daarmee ook dezelfde voordelen in gebruik en beheer. Een belangrijke extra eigenschap van Tercera Tekst is dat het mogelijk is om met meer mensen tegelijk aan een tekst te werken.

Tercera Tekst is geschikt voor het maken van teksten voor alle ruimtelijke plannen. Zijn kracht blijkt echter vooral bij het schrijven van structuurvisies, verordeningen en omgevingsplannen. Het kan PRPT-teksten importeren om verder te bewerken en het eindresultaat kan worden weggeschreven natuurlijk als PRPT-teksten, maar ook in HTML-formaat.

In de speciale viewer van Tercera kunnen kaart en objectgerichte planteksten en kaartbeeld naast elkaar op het scherm worden getoond. Bij een gebied op de kaart kunnen zo niet alleen direct de bijbehorende planteksten worden opgeroepen, maar kunnen bij tekst ook de bijbehorende gebieden worden getoond. De objectgerichtheid van de tekst maakt het ook mogelijk om in de Tercera-viewer binnen de tekst op woorden te zoeken.

De primeur van de provincie Groningen kunt u zelf bekijken: