HOGER AMBITIENIVEAU

Naar aanleiding van het BIT-advies (Bureau ICT toetsing) in 2017 is het ambitieniveau van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) naar beneden bijgesteld. Niet alle informatie die je zou willen ontsluiten, kan worden aangeboden via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) aan het DSO. Het gaat om informatie zoals:

  • omgevingsvergunningen;
  • (delen van) verordeningen die niet in het Omgevingsplan mogen worden opgenomen;
  • (delen van) verordeningen die je niet in het Omgevingsplan wilt opnemen, hoewel ze wel te maken hebben met de fysieke leefomgeving.

Met Tercera-GO! kunt u alle omgevingsvergunningen, verordeningen (al dan niet gecombineerd tot een leefomgevingsverordening), bestemmingsplannen, Omgevingsplannen, Omgevingsverordeningen, Waterschapsverordeningen e.d. in samenhang ontsluiten op uw eigen website.

Ook bevat Tercera-GO! een viewer zodat u concept-besluiten intern kunt controleren voordat u deze publiceert.