Invloed van gedigitaliseerde wet op de legitimiteit en de bureaucratie

 

 

Rob Peters’s onderzoek richt zich op de digitalisering van de wet. Hij kijkt naar drie aspecten van de ondersteunende rol van technologie: toegang tot relevante juridische bronnen, rechtsgevolg planning en het ontwerpproces van wetgeving. Hij onderzoekt de invloed van het gedigitaliseerde wet door het verkennen van theorie├źn over de legitimiteit, bureaucratie, vertrouwen en schending van het sociale verbinding tussen burgers en overheid.
Tercera heeft aan dit proefschrift meegewerkt door het beschikbaar stellen van haar innovatieve toepassingen.
Hiervoor zijn zowel Tercera-RO als de nieuwe omgevingsplan demo (Omgevingswet pilot voor Geonovum) gebruikt.
Wij feliciteren Rob met het behalen van de hoogste academische titel 17 november jl.Invloed van gedigitaliseerde wet op de legitimiteit en de bureaucratie