Legessanctie en afschaffen actualisatieplicht

Om te zorgen dat gemeenten bestemmingsplannen actueel houden, is in de huidige Wet ruimtelijke ordening de actualisatieplicht geïntroduceerd. Als een bestemmingsplan niet binnen 10 jaar wordt geactualiseerd, mogen gemeenten geen leges meer vorderen voor diensten die verband houden met dat bestemmingsplan, bijvoorbeeld een vergunningaanvraag.

In november vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het niet alleen gaat om de invordering van leges, maar ook om het heffen daarvan. Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat deze legessanctie geldt voor zowel aanvragen voor vergunningen voor activiteiten in overeenstemming met een bestemmingsplan, als ook voor aanvragen in strijd met een bestemmingsplan.

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om deze actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen af te schaffen. Voorwaarde is wel dat het plan dan op ruimtelijkeplannen wordt geplaatst. Het eenvoudigst kan dit via een plancontour met daaraan gekoppeld een pdf. Tercera kan deze plaatsing voor uw gemeente verzorgen al vanaf 100 euro per plan. Voor dit bedrag kan het plan gedurende maximaal 12 jaar op onze server blijven staan. Er worden verder geen hostingkosten per jaar gerekend. Ook kan Tercera uw plan digitaliseren. Hiervoor rekenen we eenmalig 250 euro.  Ook helpen wij u bij het maken en aanmelden van het 2006-manifest dat u hiervoor nodig heeft. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

http://www.tercera.nl/contact/

Mocht u niet kunnen wachten op de behandeling door de Eerste Kamer dan is er natuurlijk altijd nog het instrument van de Beheersverordening….