Leiden kiest voor de Tercera-Viewer

De gemeente Leiden maakt voor het plan Leiden-Noord gebruik van de mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet biedt om alvast voor te sorteren op de Omgevingswet. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die de ROstandaarden bieden, kan de gemeente afwijken van de gangbare methode van tonen van bestemmingsplannen zonder dat een maatwerkoplossing nodig is.

De gemeente Leiden heeft gekozen het plan straks via de Tercera-viewer op de eigen website raadpleegbaar te maken. Burgers kunnen straks niet alleen van kaart naar tekst navigeren, maar ook van tekst naar kaart. Door een bepaald artikel in het plan te selecteren, wordt meteen bijbehorend werkingsgebied getoond.

Ook zal het mogelijk zijn het plan in te delen in meerdere kaarten zodat de gebruiker van kaart naar kaart kan navigeren. Hiermee wordt Leiden-Noord al getoond op de wijze die straks onder de Omgevingswet ook zal worden gebruikt.

Voor meer informatie:
http://www.tercera.nl/contact/