LVBB-ADAPTER

Wettelijke verplichting

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om programma’s of besluiten tot wijzigingen in het Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Waterschapsverordening of Omgevingsvisie via de Landelijke voorziening Bekendmaken en Besluiten (LVBB) bekend te maken en beschikbaar te stellen. Ook zorgt deze landelijke voorziening voor het doorvoeren van de wijzigingen in de regeling (consolideren). Via de LVBB komt de informatie ook in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).