Meerssen kiest voor hybride viewer van Tercera

Onlangs is de Tercera-viewer geschikt gemaakt voor omgevingsplannen en structuurvisies die in het kader van de Crisis- en herstelwet worden opgesteld. De viewer kan nu zowel plannen die zijn opgesteld onder de Wro als onder de Crisis- en herstelwet verbeelden.
Omdat de gemeente Meerssen experimenteert voor haar hele grondgebied met de mogelijkheid die de Crisis- en herstelwet biedt om af te wijken van bestaande regelgeving ten aanzien van structuurvisies, heeft de gemeente besloten om gebruik te gaan maken van de Tercera-viewer. De viewer zal door de gemeente worden gebruikt voor

  • het inhoudelijk controleren en raadplegen van plannen,
  • het delen van plannen met externe partijen
  • het behandelen van plannen in de raad
  • het ter inzage leggen van plannen voor het publiek

De medewerker van de gemeente kan zelf bepalen wanneer het plan wordt gedeeld met externe partijen of publiek wordt gezet. Dit zonder tussenkomst van andere afdelingen.
Door het zelf toe kunnen voegen van ondergronden en eigen lagen is het voor de gemeente een goede tool om te kijken of alle plannen voldoen aan de gestelde eisen.Als u meer informatie wil over de Tercera viewer en wat het voor u kan betekenen, neem dan contact op met Tercera (info@tercera.nl) telefoon: 0566-712010