Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter

Inmiddels is “vanwege Corona” de invoering van de Omgevingswet voor onbepaalde tijd uitgesteld. NRC maakte net voordat de Minister besloot tot uitstel, bekend dat de top van Binnenlandse Zaken een notitie waarin werd gesproken over chaos in de systemen en onhaalbare deadlines binnenskamers.

Leveranciers gaven dit al veel eerder aan. Zo worden Roxit en Tercera in het artikel geciteerd:
Zo noemde Sander van der Merwe, directeur van Roxit vasthouden aan de geplande invoeringsdatum „gevaarlijker” dan uitstel.
Een paar maanden eerder, vlak nadat de Eerste Kamer akkoord was gegaan met invoering van de wet, zei Lieuwe Koopmans van Tercera op linkedin het volgende: „Het wordt een mislukking, het zoveelste ICT-drama bij de overheid. Een ICT-project van 200 miljoen euro, waar niemand de regie over voert.”

Ook plaatste Tercera al eerder onderstaande toepasbare regel:

We gaan nu in de vragenboom naar de vervolgvraag: “Gaat iemand de regie nemen?” Met andere woorden: gaat iemand de bezem door het DSO-project halen, de vele managers met kennis van het ‘proces’ vervangen door 1 ‘dictator’ met kennis van de inhoud? Dan is uitstel van een jaar voldoende. Blijven we aanmodderen met dezelfde (gebrek aan) aansturing dan gaan alle projectgroepjes vrolijk verder met hun eigen ding nog complexer maken en zitten we over een jaar in dezelfde problemen. Met andere woorden we zitten dan in een loop in de vragenboom.

Wordt vervolgd…..