• objectgerichte-viewer

  Objectgerichte bestemmingsplannen

  Het artikel over de bestemming Woongebied-1 aanklikken en behalve het artikel wordt ook meteen het bijbehorende werkingsgebied getoond: dat kan als gebruik gemaakt wordt van objectgerichte planteksten volgens de huidige ROstandaarden. In tegenstelling tot ruimtelijkeplannen en andere viewers biedt...
 • waterschap

  Webbased Omgevingswet-software voor Waterschappen

  Ter voorbereiding op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft Tercera een tekstverwerker ontwikkeld waarmee Waterschappen hun Waterschapsverordening conform de nieuwe standaarden kunnen opstellen. Een Waterschap kan dan bijvoorbeeld bij een artikel aangeven dat het hier gaat om een regel...
 • Noord-Brabant stapt over naar nieuwe Omgevingswet-tekstverwerker

  Tercera heeft haar tekstverwerker aangepast zodat deze behalve de Rostandaarden ook de concept-standaarden ten behoeve van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt. Het is nu mogelijk om teksten te annoteren. Zo kunnen provincies bijvoorbeeld per artikel in hun omgevingsverordening...
 • Legessanctie en afschaffen actualisatieplicht

  Om te zorgen dat gemeenten bestemmingsplannen actueel houden, is in de huidige Wet ruimtelijke ordening de actualisatieplicht geïntroduceerd. Als een bestemmingsplan niet binnen 10 jaar wordt geactualiseerd, mogen gemeenten geen leges meer vorderen voor diensten die verband houden met...
 • detailhandel Echt-Susteren

  Big data in de praktijk

  Vanaf het moment dat de eerste digitale ruimtelijke plannen werden gepubliceerd, heeft Tercera die verzameld. Deze Plannenbank is nu de meest complete verzameling van gepubliceerde ruimtelijke plannen in Nederland en wordt regelmatig gebruikt voor analyses. Zo heeft Tercera onlangs voor...
 • actualiseringsplicht

  Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  Het wetsvoorstel “Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen” is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste kamer. Hiermee komt de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen te vervallen en gaan ze mee in het overgangsrecht onder...
 • plannenbank mobile

  Snel een plan zoeken zonder ruimtelijkeplannen.nl?

  Dat kan via de vernieuwde gratis plannenbank van Tercera. Informatie over wat er nog meer mogelijk is, is te vinden op: https://lnkd.in/gAWVn3V Doorzoek de plannen in uw gemeente via: http://www.plannenbank.nl
 • structuurvisie groningen

  Red de objectgerichte Omgevingsvisie!

  Met de huidige standaarden is het mogelijk te werken met geheel objectgerichte structuurvisies. Mooi voorbeeld is de Omgevingsvisie van de provincie Groningen (http://groningen.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9920omgvisiegeconsol-GV01). Vink in de tekst bijvoorbeeld Hoofdstuk 6 Gaswinning aan en in de kaart verschijnt het bijbehorende...
 • actualiseringsplicht

  Slim voorsorteren op de afschaffing actualisatieplicht

  In opdracht van de gemeente Hollands-Kroon heeft Tercera afgelopen week 24 vigerende plannen als plancontour succesvol op ruimtelijkeplannen geplaatst. De gemeente sorteert hiermee voor op het wetsvoorstel afschaffing actualisatieplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Deze 24 plannen kunnen hierdoor straks onder...
 • westerwolde

  Westerwolde kiest voor Tercera

  De nieuwe Groningse gemeente Westerwolde, ontstaan door een fusie van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, heeft gekozen voor Tercera voor het beheren, raadplegen en publiceren van ruimtelijke plannen. De gemeente Bellingwedde was al sinds 2009 klant bij Tercera en...
Wordpress SEO Plugin by SEOPressor