• molenlanden

  Gemeente Molenlanden kiest voor Tercera

  De nieuwe Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden, per 1-1-2019 ontstaan door een fusie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden, heeft gekozen voor de software oplossingen van Tercera voor het beheren, raadplegen en publiceren van ruimtelijke plannen en voor het voorbereiden van...
 • tijdelijk_deel

  Tijdelijk deel van het omgevingsplan: hoe zit het nu?

  Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet heeft iedere gemeente van rechtswege direct een omgevingsplan. Dit omgevingsplan bestaat uit een tijdelijk en een nieuw deel. Het nieuwe deel is eerst nog leeg en het tijdelijk deel bevat o.a. de vigerende...
 • tercera-viewer

  Leiden kiest voor de Tercera-Viewer

  De gemeente Leiden maakt voor het plan Leiden-Noord gebruik van de mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet biedt om alvast voor te sorteren op de Omgevingswet. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die de ROstandaarden bieden, kan...
 • Tercera-Snelloket (Codeerservice)

  Omgevingsvergunningen digitaal binnen 24 uur voor 250 euro?

  Dat kan met de Tercera-Codeerservice. Binnen 24 uur ontvangt u de planbestanden en een link naar een interne viewer waarin u, voordat u de planbestanden op ruimtelijkeplannen publiceert, de digitale omgevingsvergunning nog kunt controleren. Vanwege onze snelle service kiezen...
 • Tercera GO!

  Provincie Utrecht annoteert haar Omgevingsverordening met Tercera-GO!

  In het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) draait het om ‘annoteren’: het computer-leesbaar maken van teksten. In opdracht van de provincie Utrecht heeft Tercera als eerste leverancier een applicatie ontwikkeld (Tercera-GO!) waarmee Omgevingsverordeningen, Waterschapsverordeningen en Omgevingsplannen kunnen worden opgesteld conform...
 • Gebruikersdag 27 september 2018 – molenaarskamer te Soest

 • tercera viewer

  Renswoude kiest voor Tercera-viewer

  De gemeente Renswoude heeft, om haar plannen te kunnen controleren voordat ze op ruimtelijkeplannen worden gezet, gekozen voor de Light-viewer van Tercera. Met deze viewer kan de gemeente alle bestemmingen en aanduidingen één voor één highlighten zodat een goede...
 • Waarom wachten op het Digitale Stelsel Omgevingswet?

  Het steeds maar uitstellen van de invoering van de Omgevingswet remt innovaties. Waarom investeren in iets nieuws als er straks een nieuwe wet komt waarmee alles vééél beter wordt? De invoeringsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verschoven van januari...
 • objectgerichte tekst

  Objectgerichte bestemmingsplannen

  Het artikel over de bestemming Woongebied-1 aanklikken en behalve het artikel wordt ook meteen het bijbehorende werkingsgebied getoond: dat kan als gebruik gemaakt wordt van objectgerichte planteksten volgens de huidige ROstandaarden. In tegenstelling tot ruimtelijkeplannen en andere viewers biedt...
 • Webbased Omgevingswet-software voor Waterschappen

  Ter voorbereiding op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft Tercera een tekstverwerker ontwikkeld waarmee Waterschappen hun Waterschapsverordening conform de nieuwe standaarden kunnen opstellen. Een Waterschap kan dan bijvoorbeeld bij een artikel aangeven dat het hier gaat om een regel...