Objectgericht schrijven is schrijven voor de toekomst

De RO-standaarden 2012 maken het mogelijk om in ruimtelijke plannen gebruik te maken van objectgerichte planteksten. Het objectgericht schrijven van planteksten is weliswaar geen verplichting, maar er zijn goede argumenten om dat wel te doen. Sleutelbegrippen hierbij zijn onder meer: herbruikbaarheid, koppelbaarheid en flexibiliteit in presentatie.

Inhoudelijk zijn objectgericht teksten niet anders dan de gebruikelijke teksten. De indeling van de tekst is echter niet gebaseerd op hoe die er uit komt te zien op papier of beeldscherm, maar op de plaats die de tekst heeft in de opbouw van de totale tekst. Is het bijvoorbeeld een sectie, een hoofdstuk of een paragraaf?

Met een gewone tekstverwerker is het lastig om objectgerichte teksten te schrijven omdat zo’n programma is gericht op het uiterlijk van een document. Voor het schrijven van objectgerichte teksten is daarom een speciale tekstverwerker nodig. Tercera Tekst is zo’n tekstverwerker. Net als alle andere toepassingen van Tercera is Tekst webbased, met alle voordelen van dien. Daarnaast biedt Tercera Tekst een aantal interessante mogelijkheden.

Met Tercera Tekst kunt u objectgerichte teksten inlezen. Handig als u bestaande teksten wilt hergebruiken of het werk van een extern bureau wilt controleren. Uiteraard wilt u uw teksten ook kunnen afdrukken. Met Tercera Tekst kan dat op de manier die u wenst, bijvoorbeeld in huisstijl. Het ziet er dan net zo netjes uit als wanneer u uw plantekst op de traditionele manier had geschreven.

Tercera Tekst biedt geavanceerde mogelijkheden zoals het koppelen van kaart en tekstobjecten zodat u van de kaart naar de tekst kunt en andersom.

Tot slot bevat Tercera Tekst bevat een speciale view zodat u precies kunt zien hoe uw objectgerichte tekst er op ruimtelijkeplannen uit komt te zien.