Omgevingsplan gemeente Drimmelen succesvol gepubliceerd via de LVBB

De gemeente Drimmelen heeft als een van de eerste gemeenten succesvol een test-omgevingsplan gepubliceerd in versie 1.04 van STOP. Dit plan is opgesteld in Tercera-GO! en via de ingebouwde digikoppeling-adapter van Tercera gepubliceerd en valide bevonden.

Het plan is opgenomen in zowel het gemeenteblad als in het Omgevingsloket. Het plan bevat naast werkingsgebieden ook een geannoteerde activiteit en een juridische regelkwalificatie. Hierdoor is het voor de burger direct duidelijk dat de activiteit vergunningsplichtig is.

Bij deze willen we de mensen bij het Kadaster, Geonovum en KOOP heel erg bedanken voor de support.

Floor Lekkerkerker ik zou je willen vragen om dit plan te bekijken op regels op de kaart om zo verdere onnodige verwarring bij onze gemeentelijke klanten te voorkomen. Hier ligt een schone taak voor de VNG om haar taak als ONAFHANKELIJKE partij de gemeenten te informeren, ongeacht of een leverancier misschien wat minder naar de VNG luistert dan gebruikelijk. Het gaat erom wat een leverancier presteert.

Volgende week gaan we weer vrolijk verder met de volgende gemeenten/provincies die willen publiceren.