Omgevingswet uitgesteld tot 1 april 2028

Sinds 2014 besteedt Tercera op haar gebruikersdag elk jaar uitgebreid aandacht aan de Omgevingswet. Destijds was het de bedoeling dat de wet op 1 januari 2018 inwerking zou treden. Op onze gebruikersdag in 2015 werd er al gesproken van 31 december 2018 en een jaar later moesten wij onze klanten vertellen dat de wet officieel was uitgesteld tot 1 juli 2019.
Nu onze gebruikersdag op 28 september steeds dichterbij komt, worden de geruchten dat de wet opnieuw wordt uitgesteld tot 1 juli 2020 of zelfs 1 januari 2021 steeds hardnekkiger.
Als je er van een afstandje naar kijkt, zie je een patroon. Per 2 jaar komt de invoering van de wet een half jaar dichterbij.

omgevingswet

 

 

 

Als we dit doortrekken dan kom je op 1 april 2028 als invoeringsdatum.

 

 

 

 

 

Wat de invoeringsdatum ook wordt, Tercera is nu al aan de slag. Niet alleen door onze deelname aan de pilot om de standaarden en de landelijke voorziening (LVBB) te testen, maar ook door verschillende andere pilotprojecten bij provincies en gemeenten.
De Omgevingswet zal het ooit allemaal eenvoudiger en beter maken, maar de komende 10 jaar zeker niet! We zullen de komende jaren te maken krijgen met:
•    IMRO-plannen (Wro);
•    Bestemmingsplannen verbrede reikwijdte (CHW);
•    Omgevingsdocumenten (OW)
Ons doel is onze klanten via een no-nonsense aanpak te ontzorgen gedurende deze complexe overgangsperiode die nu eigenlijk al begonnen is. Onze webbased software is hierbij slechts een tool. De dienstverlening (advisering, trainingen, goed bereikbare helpdesk) is veel belangrijker.
Op onze gebruikersdag op 28 september in Soest zullen we Tercera-GO, een combinatie van webbased tools en dienstverlening voor de Wro, Crisis- en Herstelwet en Omgevingswet nader toelichten. Aanmelden kan via http://www.tercera.nl/gebruikersdagtercera/
Mocht u op 28 september niet kunnen, dan komen we graag een keer langs om Tercera-GO voor uw organisatie te presenteren. U kunt contact met ons opnemen via: http://www.tercera.nl/contact/