OMGEVINGSWET

Gemeenten zijn verplicht om besluiten tot wijzigingen in het Omgevingsplan of Omgevingsvisie via de Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) bekend te maken en beschikbaar te stellen. Ook zorgt deze landelijke voorziening voor het doorvoeren van de wijzigingen in de regeling (consolideren). Via de LVBB komt de informatie ook in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
Met Tercera-GO! is het mogelijk op basis van bijvoorbeeld een Omgevingsplan wijzigingen aan te brengen. Het wijzigingsbesluit wordt dan automatisch gegenereerd. U kunt dan dit aanvullen met de motivatie en eventueel met een artikelsgewijze toelichting. Ook is het mogelijk de tekst te verrijken met annotaties waardoor de regeling beter machineleesbaar wordt ten behoeve van het DSO.
Via Tercera-GO! kunnen besluiten worden aangeboden aan de Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Ook bevat Tercera-GO! een viewer zodat u concept-besluiten intern kunt controleren voordat u deze publiceert.