Op weg naar de Omgevingswet: objectgericht schrijven

Omdat het lezen vanaf een beeldscherm lastiger is dan vanaf papier, worden digitale plannen op een andere manier gelezen dan papieren plannen. Bovendien zijn bezoekers van een website vaak gehaast en geneigd om snel door te klikken. Dit alles vraagt om een andere manier van schrijven.
De cursus Objectgericht schrijven richt zich op het objectgericht opstellen van een Omgevingsvisie. Aan de hand van voorbeelden worden concrete tips gegeven die u helpen een digitaal beter leesbaar plan te (laten) maken. Hierbij wordt voorgesorteerd op de eisen die vanuit de Omgevingswet zullen worden gesteld.

Onze cursussen worden gegeven door Lieuwe Koopmans. Als medeopsteller van de ROstandaarden heeft hij veel kennis in huis op het gebied van het maken van digitale plannen onder de Wro en de Crisis- en Herstelwet. Daarnaast is hij in het bezit van een 1e graads onderwijsbevoegdheid. De cursus duurt 2 uur en kan zowel bij Tercera als bij u op kantoor worden gegeven. Voor meer informatie neem contact met ons op via http://www.tercera.nl/contact/