Op weg naar de Omgevingswet – Waterschapsdata gecombineerd met bestemmingsplannen

Vorige week zijn bij PDOK drie datasets in productie genomen met waterdata van alle Nederlandse Waterschappen, gestandaardiseerd volgens het Informatiemodel Water (IMWA). Het betreft de volgende gegevens:

– Waterlopen en bijbehorende gegevens
– Kunstwerken
– Waterbeheergebieden

Tercera heeft deze datasets opgenomen in haar viewer waardoor het mogelijk is bestemmingsplannen te combineren met deze datasets. Ook is het mogelijk combinaties te maken met bijvoorbeeld provinciale verordeningen, luchtfoto’s, de BAG en kadastrale percelen.

Meer weten? Neem contact op met Lieuwe Koopmans (lieuwe.koopmans@tercera.nl, 0566-712010) voor meer informatie of een vrijblijvende demo.