OVERGANGSRECHT

Overgangsrecht gemeenten

Na inwerkingtreden van de Omgevingswet worden o.a. de bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de bruidschat beschouwd als Omgevingsplan. Dit eerste Omgevingsplan heeft een tijdelijk karakter. Iedere wijziging leidt tot het overzetten van informatie uit dit tijdelijke Omgevingsplan naar het nieuwe (definitieve) Omgevingsplan. De gemeente heeft tot 1 januari 2029 de tijd om alles uit het tijdelijke Omgevingsplan over te hevelen naar het nieuwe Omgevingsplan.
Bestemmingsplannen waarvan het ontwerp terinzage heeft gelegen voor de inwerkingtreding van Omgevingswet, vallen nog onder het oude recht (Wet ruimtelijke ordening).