Pilot Omgevingsverordening afgerond: standaarden nog onvoldoende uitgewerkt

In het kader van de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt momenteel gewerkt aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/STOD-standaard). Deze standaard vormt de basis voor het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten.
Via een aantal pilots wordt de standaard getest aan de hand van een aantal proefgevallen. Tercera heeft de afgelopen weken samen met de provincie Gelderland meegewerkt aan de pilot die tot doel had het opstellen en wijzigen van een Omgevingsverordening.

Deze week is deze pilot afgerond en belangrijkste conclusie was dat er nog veel zaken moeten worden uitgewerkt in de standaarden. Zo is het nog niet duidelijk wat de ‘kleinste eenheid van wijzigingen’ is. Als je een lid wijzigt, moet je dan het hele artikel naar de landelijke voorziening versturen of kun je ook wijzigen per lid? Andere vragen waar nog geen antwoord op is, zijn o.a.:

  • welke annotaties zijn verplicht en welke niet? En welke waarden mag je hanteren?
  • hoe maak je een koppeling met de catalogus als je een begrip uit de catalogus gebruikt?
  • hoe moet je muteren?

Ook werd geconcludeerd dat met name het aspect van de werkingsgebieden onvoldoende of op een onjuiste wijze (in het geval van overerving) is uitgewerkt in de standaarden en nog veel vragen oproept.

Wel heeft Tercera samen met Gelderland een deel van de verordening conform de nieuwe standaarden kunnen vertalen in een proefbestand. Zodra de standaarden verder zijn ontwikkeld, zullen we dit proefbestand verder uitwerken. Ook wordt bekeken of dit proefbestand kan worden gebruikt voor de LVBB aansluittest (Poc PR30), waar Tercera momenteel aan werkt.

Tijdens onze gebruikersdag op 28 september a.s. zullen we meer in detail ingaan op de resultaten van deze en andere pilots. Aanmelden kan nog deze week via:
http://www.tercera.nl/gebruikersdagtercera/