Praktische tips ter voorbereiding op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) (Praktische tips Deel 1)

Met veel mensen is het eenvoudiger om tot slechte afstemming te komen dan met weinig mensen. De organisatie van het DSO met al haar architecten en deelprojecten bewijst dit maar weer. Niet voor niets staat er in het BIT-advies aan de minister “door te focussen op deze minimale aanpak kunt u de programmaorganisatie flink afslanken”.
Dit geldt ook voor de gemeente: maak de voorbereidingen niet onnodig ingewikkeld. Zorg voor een kleine groep gemotiveerde mensen met kennis van zaken en die praktisch ingesteld zijn.
Echt goed voorbereiden doe je door gewoon te ‘doen’ en niet door eeuwig te vergaderen en het project te verdelen in allerlei stuurgroepen en klankbordgroepen en voor alles dure externen in te huren. Veel kennis zit juist bij de gemeente zelf!
Hoewel de invoering van de Omgevingswet nog ver weg is (op zijn vroegst 1 januari 2021), is het verstandig om toch zo snel mogelijk te beginnen met een aantal voorbereidingen omdat deze veel tijd vergen. Je wilt als gemeente straks niet verrast worden als je je eerste Omgevingsplan moet opstellen en ‘ineens’ integraal moet gaan werken. Juist dat eerste Omgevingsplan is zo belangrijk omdat deze blijft: iedere gemeente heeft straks maar 1 Omgevingsplan die je alleen kunt wijzigen en niet kunt intrekken!
Hoewel het DSO momenteel een veel te groot bouwwerk is dat nog lang niet af is, zijn de fundamenten wel duidelijk:

 • tekst moet worden gekoppeld aan een werkingsgebied (een vlak);
 • we gaan werken met objectgerichte ‘slimme’ planteksten;
 • we gaan niet meer werken met partiële herzieningen, wijzigingsplannen e.d.

Je kunt je als gemeente bij het voorbereiden het beste focussen op deze kern van het DSO. Als straks door het BIT-advies (“Wij adviseren u daarom om de scope van het programma sterk te reduceren en de omvang van het ontwerp van het DSO in eerste instantie echt te beperken tot wat strikt noodzakelijk is om het huidige niveau van dienstverlening te handhaven”) het DSO is ontdaan van alle onnodige ballast en franje, zullen deze fundamenten overeind blijven.

Concreet betekent dit dat je als gemeente:

 1. (die delen van) verordeningen die straks opgaan in het Omgevingsplan objectgerichter moet gaan opstellen en waar mogelijk gaan voorzien van werkingsgebieden;
  lees hier praktische tips deel 2
 2. ook al bij de huidige bestemmingsplannen moet gaan werken met objectgerichte planteksten;
  lees hier praktische tips deel 3
 3. moet gaan werken met een geconsolideerde versie van de huidige plannen verrijkt met verordeningen.
  lees hier praktische tips deel 4

De komende weken gaan we deze tips nader toelichten en laten zien dat het mogelijk is bij het voorbereiden op het Digitale Stelsel Omgevingswet gebruik te maken van de mogelijkheden die de huidige ROstandaarden al bieden, maar die vaak onbekend zijn bij de meeste gemeenten.