Proof of Concept standaard voor omgevingsdocumenten

In het kader van de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt momenteel gewerkt aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/STOD-standaard). Deze standaard vormt de basis voor het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten. De komende maanden zal via een Proof of Concept (poc) de standaard worden getest aan de hand van een aantal proefgevallen.
Zowel de provincie Gelderland als het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben Tercera gevraagd samen met Aris ondersteuning te leveren. Het gaat hierbij om de volgende proefgevallen:
•    het maken en uitwisselen van een omgevingsverordening;
•    het muteren van een omgevingsverordening;
•    het maken en uitwisselen van AMvB’s (delen van het Bal en het Bkl).

Omdat bij Tercera de focus ligt op innovatie, werken wij hier graag aan mee. Op onze gebruikersdag zullen wij de uitkomsten van deze poc nader toelichten. Deelname is gratis voor overheden (klanten en niet-klanten), wel is er een maximum van 70 deelnemers. Schrijf u hier in.