Provinciale verordening en omgevingsvisie Groningen volledig objectgericht

Met de vaststelling van haar verordening en omgevingsvisie op 10 maart heeft de provincie Groningen de primeur de eerste te zijn die deze plannen geheel objectgericht heeft vervaardigd. Bij objectgerichte plannen zijn de planteksten en het kaartbeeld direct aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat bij een gebied op de kaart direct de bijbehorende planteksten kunnen worden gevonden en andersom, dat bij een plantekst direct de bijbehorende gebieden op de kaart kunnen worden gevonden. Om beide plannen te zien, klik op onderstaande link. Onder het kopje ‘digitaal raadpleegbaar’ zijn de links naar beide plannen te vinden.
http://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/omgevingsvisie/ontwerp-omgevingsvisie/

Om tot de objectgerichte plannen te komen heeft de provincie eerst de onderwerpen (de objecten) benoemd die relevant zijn voor ieder plan. Daarna heeft ze de onderlinge relaties tussen de onderwerpen in boomstructuren ondergebracht. Aan de hand van een vast format werden de teksten geschreven en werden de bijbehorende locaties in kaart gebracht. Het waren iteratieve processen die uiteindelijk leidden tot beide plannen.

Voor het opstellen van de boomstructuren en het schrijven van de teksten maakte de provincie gebruik van Mindplan respectievelijk Tekst van Tercera. Het coderen van de plannen werd gedaan met Prima. Voor het tonen van de plannen gebruikt de provincie de viewer van Tercera. Tercera was ook als procesadviseur betrokken bij het opstellen van de plannen.