Provincie Utrecht annoteert haar Omgevingsverordening met Tercera-GO!

In het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) draait het om ‘annoteren’: het computer-leesbaar maken van teksten. In opdracht van de provincie Utrecht heeft Tercera als eerste leverancier een applicatie ontwikkeld (Tercera-GO!) waarmee Omgevingsverordeningen, Waterschapsverordeningen en Omgevingsplannen kunnen worden opgesteld conform de STOP/TPOD-standaard.

In deze webbased applicatie kunnen meerdere mensen gelijktijdig schrijven aan de tekst en deze tekst voorzien van informatie zodat deze beter ‘computer-leesbaar’ is (annoteren).
De provincie Utrecht heeft Tercera-GO! Ingezet in een pilot van het DSO om o.a. het annoteren te testen.
Ook bevat de applicatie al een koppeling met de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).  Meer weten? Wij komen graag langs voor een live-demo. Voor meer informatie:
http://www.tercera.nl/contact/