Red de objectgerichte Omgevingsvisie!

Met de huidige standaarden is het mogelijk te werken met geheel objectgerichte structuurvisies. Mooi voorbeeld is de Omgevingsvisie van de provincie Groningen (http://groningen.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9920omgvisiegeconsol-GV01). Vink in de tekst bijvoorbeeld Hoofdstuk 6 Gaswinning aan en in de kaart verschijnt het bijbehorende gebied. Een objectgerichte Omgevingsvisie waarbij je niet alleen van kaart naar tekst kan navigeren, maar dus ook van tekst naar kaart. Geheel in de lijn van de Omgevingswet!
Er is echter 1 probleem….
De taskforce die het BIT-advies moet uitwerken in concrete voorstellen, heeft voorgesteld de Omgevingsvisie niet meer als Omgevingsdocument te beschouwen waardoor de digitale verplichting komt te vervallen voor dit kerninstrument. Ondanks dat het BIT-advies heel duidelijk is over de DSO-onderdelen ‘toepasbare regels’ en de Stelselcatalogus, probeert de taskforce toch deze onderdelen in stand te houden en offert men de Omgevingsvisie op. Voorspelbaar, want binnen het DSO heeft men, door gebrek aan praktijkkennis, al langer moeite met dit instrument.
Als dit echt doorgaat, dan gebeurt er precies wat velen in de praktijk al aan zagen komen: niet alles wat we nu digitaal kunnen, kan straks in het DSO ook. Het gestuntel van het Ministerie kost niet alleen onnodig veel tijd en belastinggeld, maar leidt dus ook tot een afbraak van de huidige mogelijkheden.

Misschien moet men zich maar eens realiseren dat de mooiste initiatieven vrijwel nooit geheel binnen bestaande juridische regels passen. Dan is het juist het moment op terug te grijpen naar beleid. Want het feit dat het juridisch niet mag, wil nog niet zeggen dat we het beleidsmatig (verwoord in o.a. de visie) niet willen!