Samenwerking Rho-Adviseurs en Tercera: opstellen omgevingsplan

Om de gezamenlijke klanten nog beter te kunnen ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet, hebben Rho adviseurs voor leefruimte en Tercera besloten te starten met een serie gezamenlijke workshops. Hierin wordt de werkwijze om te komen tot regels voor het Omgevingsplan stap voor stap doorgenomen en het resultaat kan meteen in Tercera-GO! worden ingevoerd en worden bekeken in de viewer.

Wat en hoe gaan we regelen in het Omgevingsplan en hoe koppelen we dit aan werkingsgebieden? Hoe annoteren we deze juridische regels? Ook de bruidsschat en instructieregels van Rijk en provincie komen aan de orde.

Komende maand starten we bij de gemeenten Amersfoort en Krimpenerwaard. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Annette Zebel-Vaudo (annette.zebel-vaudo@rho.nl) of met Lieuwe Koopmans (lieuwe.koopmans@tercera.nl).

#omgevingswet #dso #lvbb #Omgevingsplan