Slim voorsorteren op de afschaffing actualisatieplicht

In opdracht van de gemeente Hollands-Kroon heeft Tercera afgelopen week 24 vigerende plannen als plancontour succesvol op ruimtelijkeplannen geplaatst. De gemeente sorteert hiermee voor op het wetsvoorstel afschaffing actualisatieplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Deze 24 plannen kunnen hierdoor straks onder het overgangsrecht in het kader van de Omgevingswet vallen.  Gelet op de extra vertraging die het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet) momenteel al weer oploopt als gevolg van het verplaatsen naar Binnenlandse Zaken en het onjuist uitvoeren van het BIT-advies, kunnen deze plannen zelfs geldig blijven tot in de jaren 30 van deze eeuw!

Omdat deze plannen niet hoeven te worden gewaarmerkt, kan de gemeente volstaan met het aanleveren van de documenten. De rest werd door Tercera gedaan. Omdat Tercera de hosting van ruimtelijke plannen van zo’n 60 overheden verzorgd via eigen servers, kunnen wij een hoge kwaliteit garanderen tegen een scherpe prijs. Wilt u als gemeente ook slim voorsorteren op dit wetsvoorstel? Neem dan contact met ons op voor meer informatie:

http://www.tercera.nl/contact/