TERCERA-ARCHIEF

Het is uw wettelijke plicht om uw digitale plannen te archiveren, maar hoe dan? In de praktijk blijkt het zonder software toch lastig te zijn om uw plandossiers en planbestanden goed te archiveren.
Tercera maakt het u makkelijk en biedt met Tercera-Archief de volgende functionaliteit aan:

  • het creëren van een zip-bestand per planversie die voldoet aan de eisen van de Raad van State. Hiermee kunt u eenvoudig de planversie uploaden bij de Raad van State;
  • een export waarmee u ieder plandossier, inclusief de plansets met bijbehorende metadata conform de TOP-X standaard van het Nationaal Archief, kan overdragen aan een e-depot;
  • zoekfunctionaliteit waarmee u heel eenvoudig door al uw planversies kunt zoeken. Tercera-Archief kent uitgebreide zoekfuncties, downloads en een overzichtelijke interface.

Tercera-Archief past de wettelijke eisen van de Archiefwet toe. Zo kunt u invulling geven aan uw archiefplicht en kan iedereen binnen uw organisatie snel al uw ruimtelijke plannen, ook de historische, terugvinden