Tercera-GO! eerste gemeenten beginnen per 1 juli aan de overgangsperiode naar de Omgevingswet

Komende maandag gaan de eerste 20 gemeenten over naar de nieuwe omgevingswetapplicatie Tercera-GO! Deze gemeenten krijgen de beschikking over:
• een objectgerichte viewer waarmee ook van tekst naar kaart kan worden genavigeerd en die ook geschikt is voor bestemmingsplannen verbrede reikwijdte (CHW);
• een viewer waarmee de eigen plannen direct met de provinciale verordening kan worden vergeleken;
• een overzicht van omgevingsvergunningen gecombineerd met de bestemmingsplannen
Hiermee zijn deze gemeenten qua software voorbereid op de komende transitieperiode van de Wet ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet en kunnen zich optimaal voorbereiden op de andere grote uitdagingen in deze voorbereidingsperiode, namelijk:
• het harmoniseren van bestemmingsplannen (begrippen e.d.)
• het uitzoeken welke delen van verordeningen over moeten naar het omgevingsplan en deze delen van vertalen naar omgevingsplanartikelen met bijbehorend werkingsgebied.
Zodra de Bruidschat beschikbaar is voor deze gemeenten zal deze ook direct in Tercera-GO! worden ingelezen zodat de gemeente klaar is om wijzigingsbesluiten te kunnen maken. Tercera-GO! bevat ook een digikoppeling adapter waarmee gecommuniceerd wordt met de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen).