TERCERA-GO! VOOR WATERSCHAPPEN

Wettelijke verplichting

Waterschappen zijn verplicht om besluiten tot wijzigingen in o.a. de Waterschapsverordening via de  Landelijke voorziening Bekendmaken en Besluiten (LVBB) bekend te maken en beschikbaar te stellen. Ook zorgt deze landelijke voorziening voor het doorvoeren van de wijzigingen in de regeling (consolideren). Via de LVBB komt de informatie ook in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).